Disclaimer

Ervaringen / Succesverhalen
De ervaringen op deze website zijn ingestuurde ervaringen van echte personen. Keto-Nu-nl corrigeert deze verhalen op grammatica en verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving. Inhoudelijk corrigeert Keto-Nu.nl de verhalen verder niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer van het afslankprogramma. Als er op de website keto-nu.nl wordt gerefereerd naar een mate van gewichtsverlies dan heeft de mate van gewichtsverlies betrekking op het programma van Pruvit.

Let op: Raadpleeg uw (huis)arts voordat u voedingssupplementen inneemt, met name als u een reeds bestaande medische aandoening heeft, borstvoeding geeft of zwanger bent. Ons advies is tevens uw (huis)arts te raadplegen indien u bezorgd bent over het gebruik van voedingssupplementen voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Video copyright Pruvit